حرکت پرس سینه دستگاه

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس سینه دستگاه

 

عضلات هدف :
 
سینه
 
نام های دیگر حرکت :

پرس سینه با دستگاه  نشسته

پرس سینه اهرمی

پرس سینه چکشی با دستگاه نشسته

 

نام انگلیسی حرکت :

seated chest press machine

 

نحوه انجام حرکت پرس سینه دستگاه

 

  • روی صندلی دستگاه بشینید، دستگیره های دستگاه را به گونه ای بگیرید که بازوها، هم راستای سینه باشند.

 

  • سپس با انقباض عضلات سینه، دستگیره ها را در راستای عضلات سینه به جلو و عقب ببرید. 

 

  • دقت کنید که در انتهای حرکت، دست ها باید اندکی خم باشند.  

 

  • هنگام جلو بردن دستگیره نفس را خارج کنید و هنگام عقب بردن دستگیره نفس بگیرید .
 
 
۱۲