حرکت قایقی سیمکش از بالا دست برعکس نشسته

۱۳۹۹/۱۲/۰۵

ویدیو

توضیحات

حرکت قایقی سیمکش از بالا دست برعکس نشسته

 

عضلات هدف :
 
زیربغل
 
نام دیگر حرکت :
 

زیر بغل سیمکش قایقی دست برعکس

 

نام انگلیسی حرکت :

 

seated high rowing with reverse grip

 

نحوه انجام حرکت قایقی سیمکش از بالا دست برعکس نشسته

 

  • روی نیمکت دستگاه بشینید، زانوها را اندکی خم کنید و پاها را روی دستگاه بگذارید، کمر را به عقب بدهید و قرقره سیمکش را بالا تنظیم کنید.

 

  • با دستان میله را بصورتی بگیرید که کف دست ها به بالا باشد، سپس با انقباض عضلات زیربغل، آرنج را خم کنید و میله را به سمت بدن بکشید و مجدد به سمت نقطه شروع رها کنید.

 

  • دقت کنید که در زمان اجرای حرکت، کمر بیش از اندازه به عقب خم نباشد و کمر صاف باشد .  

 

  • در هنگام پایین آوردن میله نفس را خارج کنید و هنگام بالا بردن نفس بگیرید .
 

 

 

۱۲