حرکت زیربغل سیمکش با دستگیره خلبانی از بالا نشسته

۱۳۹۹/۱۱/۱۲

ویدیو

توضیحات

حرکت زیربغل سیمکش با دستگیره خلبانی از بالا نشسته

 

عضلات هدف :
 
زیربغل و پشت بدن
 
نام دیگر حرکت :
 

زیر بغل وی آپ نشسته

 

نام انگلیسی حرکت :

 

seated high rowing with triangle grip

 

نحوه انجام حرکت زیربغل سیمکش با دستگیره خلبانی از بالا نشسته

 

  • روی نیمکت بشینید و کمر را به عقب بدید، دست ها را طوری بگیرید که کف دست ها رو به هم باشند.

 

  •  بعد به آرامی دستگیره را به سمت شکم بکشید و مجدد به سمت نقطه شروع رها کنید.

 

  • دقت داشته باشید که میله را نباید به سمت سینه حرکت دهید و نحوه صحیح انجام حرکت، بردن میله به سمت شکم است.  

 

  •  هنگام جمع کردن دستگیره نفس را خارج کنید و هنگام برگشت به حالت اول نفس بگیرید .
 
۱۲