حرکت زیربغل قایقی با دستگیره خلبانی

۱۳۹۹/۱۲/۰۵

ویدیو

توضیحات

حرکت زیربغل قایقی با دستگیره خلبانی

 

عضلات هدف :
 
زیر بغل
 
نام های دیگر حرکت :
 

زیر بغل سیمکش قایقی با دسته دوبل

 

زیر بغل سیمکش قایقی با دسته وی اپ

 

نام انگلیسی حرکت :

 

seated low rowing with closed grip

 

نحوه انجام حرکت زیربغل قایقی با دستگیره خلبانی

 

  • روی نیمکت دستگاه بشینید، زانوها را اندکی خم کنید و با دستان جمع، دستگیره دستگاه را بگیرید.

 

  • سپس با انقباض عضلات زیربغل، آرنج را خم کنید و دستگیره را به سمت بدن بکشید و مجدد به سمت نقطه شروع رها کنید.

 

  • در زمان کشیدن دستگیره به سمت بدن، بازوها باید به بدن چسبیده باشند. 

 

  • هنگام جمع کردن دستگیره نفس را خارج کنید و هنگام رها کردن دستگیره نفس بگیرید .
 
 
۱۲