حرکت زیربغل سیمکش دست برعکس

۱۳۹۹/۱۱/۱۳

ویدیو

توضیحات

حرکت زیربغل سیمکش دست برعکس

 

عضلات هدف :
 
زیربغل و پشت بدن
 
نام دیگر حرکت :
 

زیر بغل سیمکش قایقی دست برعکس

 

نام انگلیسی حرکت :

 

seated low rowing with reverse grip

 

نحوه انجام حرکت زیربغل سیمکش دست برعکس

 

  • روی نیمکت دستگاه بشینید، زانوها را اندکی خم کنید، قرقره سیمکش را پایین تنظیم کنید.

 

  •  سپس میله را بصورت برعکس بگیرید و به سمت شکم بکشید و به نقطه شروع برگردید.

 

  • دقت داشته باشید که میله را به سمت شکم بکشید.

 

  • هنگام جمع کردن میله نفس را خارج کنید و هنگام بازگشت نفس بگیرید .
 
۱۲