حرکت خارج ران خوابیده به پهلو روی بوسوبال

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت خارج ران خوابیده به پهلو روی بوسوبال

 

عضلات هدف :
 
سورینی میانی
 
نام های دیگر حرکت:

کیک از پهلو خوابید روی  بوسوبال

خارج پا خوابیده به پهلو روی بوسوبال

نام انگلیسی حرکت:

side leg raises lying on bosu

 

نحوه انجام حرکت خارج ران خوابیده به پهلو روی بوسوبال

 

  • به پهلو دراز بکشید، ساعد را روی بوسوبال و پاها را روی زمین بگذارید، با انقباض عضلات شکم، مطابق با ویدیو حرکت را اجرا کنید.

 

  • پس از انجام دادن تعداد مورد نظر همین مراحل را برای پای دیگر انجام بدهید .

 

  • دقت کنید که در طول اجرای حرکت، بدن به پایین و بالا حرکت نداشته باشد. 

 

  • هنگام پایین بردن پا نفس بگیرید و هنگام بالا بردن پا نفس را خارج کنید. 
 
 
۱۲