حرکت پلانک پهلو

۱۳۹۹/۰۴/۳۰

ویدیو

توضیحات

حرکت پلانک پهلو

عضلات هدف :
 
شکم
پهلو

 

نام دیگر حرکت:

 

ساید پلانک

 

نام انگلیسی حرکت:

 

side plank

 

نحوه انجام حرکت پلانک پهلو

 

  • با گذاشتن ساعد دست چپ روی زمین به پهلو دراز بکشید، با انقباض عضلات شکم و پهلو، میان تنه رو بلند کنید تا کل بدن در یک راستا قرار گیرد، سپس به نقطه شروع برگردید.

 

  • بعد از انجام دادن تعداد مورد نظر، همین مراحل را برای سمت دیگر بدن انجام دهید.

 

  • هنگام بالا آمدن نفس رو خارج کنید و هنگام دراز کشیدن نفس بگیرید.

 

  • دقت داشته باشید ساعد عمود بر شانه باید کاملا روی زمین باشد و از طرف دیگر بیشتر وزن بدن روی میان تنه باشد.
۱۲