حرکت پلانک پهلو روی زانو ایزومتریک

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت پلانک پهلو روی زانو ایزومتریک

 

عضلات هدف :
 
شکم و پهلو
 
نام دیگر حرکت :

پلانک پهلو ثابت

 

نام انگلیسی حرکت :

side plank knee isometric

 

نحوه انجام حرکت پلانک پهلو روی زانو ایزومتریک

 

  • به پهلو دراز بکشید، ساعد و زانو را روی زمین بگذارید و با انقباض عضلات شکم و پهلو، میان تنه را بلند کنید تا کل بدن در یک راستا و خط مستقیم قرار بگیرد.

 

  • پس از نگه داشتن مورد نظر همین مراحل را برای سمت دیگر پهلو انجام بدهید .

 

  • دقت کنید که بدن به سمت جلو یا عقب خم نشود و در یک راستا باشد.

 

  • بطور منظم آرام و عمیق دم و بازدم را انجام بدهید.
 
۱۲