حرکت پلانک پهلو ایزومتریک

۱۳۹۹/۰۴/۳۰

ویدیو

توضیحات

حرکت پلانک پهلو ایزومتریک

عضلات هدف :
 
شکم
پهلو
 
نام دیگر حرکت :
 

پلانک پهلو ثابت

 

نام انگلیسی حرکت :

 

Isometric side plank

 

نحوه انجام حرکت پلانک پهلو ایزومتریک

 
  • با گذاشتن ساعد دست چپ روی زمین به پهلو دراز بکشید.

 

  • با انقباض عضلات شکم و پهلو، میان تنه را بلند کنید تا کل بدن در یک راستا و خط مستقیم قرار بگیرد.

 

  • به میزان مورد نظر بدن را بالا نگه دارید و به نقطه شروع برگردید.

 

  • همین مراحل را برای سمت دیگر پهلو هم تکرار کنید.

 

  • در هنگام نگه داشتن بدن به صورت منظم و کوتاه نفس بگیرید.

 

  • دقت داشته باشید که ساعد عمود بر شانه باشه و کامل روی زمین قرار بگیره. 
۱۲