حرکت اسکوات جانبی یک پا روی بوسوبال

۱۳۹۹/۱۲/۱۱

ویدیو

توضیحات

حرکت اسکوات جانبی یک پا روی بوسوبال

 

عضلات هدف :
 
باسن و چهارسر رانی
 
نام دیگر حرکت :

اسکات به پهلو یک پا روی بوسوبال

 

نام انگلیسی حرکت :

side split squat on bosu

 

نحوه انجام حرکت اسکوات جانبی یک پا روی بوسوبال

 

  • پاها را دو برابر عرض شانه باز کنید، پای راست را روی بوسوبال و پای چپ را روی زمین بگذارید و مطابق با ویدیو حرکت را اجرا کنید.

 

  • پس از انجام تکرار مورد نظر، همین مراحل را برای پای چپ اجرا کنید.

 

  • در زمان اجرای حرکت با انقباض عضلات شکم، راستای کمر و تعادل را حفظ کنید.

 

  • در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید و هنگام نشستن نفس بگیرید .
 
۱۲