حرکت پل باسن تک پا

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پل باسن تک پا

عضلات هدف :
 
جلو ران
باسن

نام انگلیسی حرکت:

 

Single leg glute bridge

 

نحوه انجام حرکت پل باسن تک پا

 

  • روی زمین بخوابید و پای راست را خم کرده و پای چپ صاف باشد.

 

  • با انقباض عضله باسن، بدن را به صورتی به سمت بالا هدایت کنید که کل بدن با پای چپ در یک راستا باشد.

 

  • توجه داشته باشید که در حین انجام حرکت، باسن شما نباید با زمین برخورد کند و در حین بالا رفتن زانو نباید خم شود.

 

  • در هنگام بالا بردن بدن نفس را خارج کنید و هنگام پایین آمدن نفس بگیرید.

 

  • همین مراحل را با سمت دیگر بدن هم انجام دهید.
 
۱۲