حرکت دراز نشست با پرتاب دست

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ویدیو

توضیحات

حرکت درازنشست با پرتاب دست

 

عضلات هدف :
 
شکم
 
نام دیگر حرکت :
 

دراز نشست انفجاری

 

نام انگلیسی حرکت:

 

Sling Sit Ups

 

نحوه انجام حرکت دراز نشست با پرتاب دست

 

  • روی زمین دراز بکشید و دست ها رو به صورت باز و کشیده بالای سر قرار بدید.

 

  • با انقباض عضلات شکم بصورت کامل بشینید و همزمان دست هارو به سمت جلو پرتاب کنید.

 

  • در هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید و هنگام خوابیدن نفس بگیرید.

 

۱۲