حرکت زیربغل اسمیت خم

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

ویدیو

توضیحات

حرکت زیربغل اسمیت خم

 

عضلات هدف :
 
پشتی بزرگ و زیر بغل

 

نام انگلیسی حرکت :
 

smith machine bent over row

 

نحوه انجام حرکت زیربغل اسمیت خم

 

  • وسط دستگاه اسمیت بایستید، پاها را به اندازه عرض شانه باز و زانوها را اندکی خم کنید.

 

  • کمر را به سمت جلو خم کنید و هالتر را جلوی زانو خود به صورتی بگیرید که کف دست ها به سمت خودتان باشد.

 

  • سپس آرنج را خم کنید و میله را به بالا ببرید و مجدد به نقطه شروع برگردید.

 

  • دقت کنید که در حین اجرای حرکت، کمر را صاف نگه دارید و گردن را با کمر در یک راستا حفظ کنید.

 

  • هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید .
 
۱۲