حرکت پرس زیر سینه اسمیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۹

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس زیر سینه اسمیت

 

عضلات هدف :
 
سینه
 
نام دیگر حرکت :

پرس سینه روی میز شیبدار منفی با دستگاه اسمیت

 

نام انگلیسی حرکت :

smith machine decline bench press

 

نحوه انجام حرکت پرس زیر سینه اسمیت

 

  • روی نیمکت زیر سینه دراز بکشید، دست ها را دو برابر عرض شانه باز کنید و میله را بگیرید طوری که کف دست ها به سمت رو به رو باشد. 

 

  • سپس با انقباض عضلات سینه، میله را بلند کنید و در راستای عضلات سینه به بالا و پایین حرکت بدهید.

 

  • دقت کنید که در تمام طول اجرای حرکت، باسن و کمر باید چسبیده به نیمکت باشند.  

 

  • در هنگام بالا بردن میله نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن نفس بگیرید .
 
۱۲