حرکت پرس بالا سینه اسمیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۹

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس بالا سینه اسمیت

 

عضلات هدف :
 
قسمت بالایی سینه
 
نام های دیگر حرکت :

بالاسینه با اسمیت

پرس سینه روی میز شیبدار مثبت با دستگاه اسمیت

 

نام انگلیسی حرکت :

smith machine incline bench press

 

نحوه انجام حرکت پرس بالا سینه اسمیت

 

  • یک نیمکت شیبدار زیر اسمیت قرار بدهید و روی نیمکت دراز بکشید، پاها را روی زمین بگذارید و دست ها را دو برابر عرض شانه باز کنید.

 

  • میله را بگیرید سپس با انقباض عضلات سینه، میله را بلند کنید و در راستای عضلات سینه به بالا و پایین حرکت بدهید.

 

  • در هنگام بالا بردن میله نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن میله نفس بگیرید .
 
 
 
۱۲