حرکت پرس شانه اسمیت از پشت نشسته

۱۳۹۹/۱۲/۰۶

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس شانه اسمیت از پشت نشسته

 

عضلات هدف :
 
شانه
 
نام های دیگر حرکت :
 

سرشانه اسمیت از پشت نشسته

 

پرس پشت شانه اسمیت نشسته

 

نام انگلیسی حرکت :

 

smith machine seated behind the neck press

 

نحوه انجام حرکت پرس شانه اسمیت از پشت نشسته

 

  • یک نیمکت زیر اسمیت قرار بدهید و روی نیمکت بشینید، ارتفاع مناسب اسمیت را برای خود تنظیم کنید و دست ها را دو برابر عرض شانه باز کنید.

 

  • میله را از پشت بالای شانه ها بگیرید، سپس میله را بلند کنید و در راستای عضلات شانه به بالا و پایین حرکت بدهید.

 

  • افراد مبتدی از انجام این حرکت خودداری کنند. 

 

  • در هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید .
 
 
۱۲