حرکت پرس شانه اسمیت ایستاده

۱۳۹۹/۱۲/۰۵

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس شانه اسمیت ایستاده

 

عضلات هدف :
 
دلتوئید جلوی 
 
نام های دیگر حرکت :
 

پرس شانه اسمیت از جلو

 

سرشانه با دستگاه اسمیت

 

پرس سرشانه نشسته با اسمیت

 

پرس با اسمیت نشسته از جلو

 

نام انگلیسی حرکت :

 

smith machine standing overhead press

 

نحوه انجام حرکت پرس شانه اسمیت ایستاده

 

  • روی نیمکت  بشینید، ارتفاع مناسب اسمیت را برای خود تنظیم کنید و دست ها را دو برابر عرض شانه باز کنید و میله را از جلوی سر بگیرید.

 

  • سپس میله را بلند کنید و در راستای عضلات سرشانه به بالا و پایین حرکت بدهید.

 

  • در هنگام بالا بردن میله نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن میله نفس بگیرید .
 
 
 
۱۲