حرکت تعظیم اسپارتانی

۱۳۹۹/۰۳/۱۷

ویدیو

توضیحات

حرکت تعظیم اسپارتانی

 

عضلات هدف :
 
جلو ران
باسن

نام انگلیسی حرکت :

 

Spartan Bow

 

نحوه انجام حرکت تعظیم اسپارتانی

 

  • دست و پای چپ را در هوا معلق نگه دارید، سپس با خم شدن به سمت جلو و پایین آوردن دست تا روی زمین تعظیم کنید.

 

  • توجه کنید که پای معلق نباید با زمین برخورد کند.

 

  • بعد از تکرار مورد نظر همین مراحل را برای سمت دیگر بدن هم اجرا کنید.

 

  • در هنگام تعظیم کردن نفس بگیرید و هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید.
۱۲