حرکت اسکوات با وزن بدن

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ویدیو

توضیحات

حرکت اسکوات با وزن بدن

عضلات هدف :
 
جلو ران
باسن

نام انگلیسی حرکت:

 

SQUAT

 

نحوه انجام حرکت اسکوات با وزن بدن

 

  • پاهارو به اندازه عرض شانه باز کرده و کمی زانوهارو خم کنید، سپس شروع به نشستن کنید.

 

  • همزمان باسن رو به سمت عقب بدید و در حین پایین رفتن سعی کنید زانوها در راستای پنجه پا باشد و به سمت داخل خم نشود، سپس به نقطه شروع برگردید.

 

  • هنگام نشستن نفس بگیرید و هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید.
۱۲