حرکت پرس شانه کتل بل ایستاده

۱۳۹۹/۱۲/۰۶

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس شانه کتل بل ایستاده

 

عضلات هدف :
 
شانه
 
نام دیگر حرکت :

پرس سرشانه با کتل بل

 

پرس شانه جفت کتل بل

 

پرس شانه جفت دست با کتل بل

 

نام انگلیسی حرکت :

standing 2 kettlebell press

 

نحوه انجام حرکت پرس شانه کتل بل ایستاده

 

  • پاها را از عرض شانه بازتر کنید و کتل بل ها را جلوی سینه خود نگه دارید بطوری که آرنج ها به بیرون باشند.

 

  • سپس با انقباض عضلات شانه، دمبل را بالای سر ببرید و مجدد به نقطه شروع برگردانید.

 

  • در انتهای حرکت، آرنج را قفل نکنید. 

 

  • در هنگام بالا بردن کتل بل نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن کتل بل نفس بگیرید .
 
۱۲