حرکت زیر بغل خم با صفحه

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

ویدیو

توضیحات

حرکت زیر بغل خم با صفحه

 

عضلات هدف :
 
زیربغل

 

نام انگلیسی حرکت :
 

standing bentover plate row

 

نحوه انجام حرکت زیر بغل خم با صفحه

 

  • پاها را به عرض شانه باز و زانو ها را اندکی خم کنید، باسن را به عقب بدهید و کمر را به جلو خم کنید.

 

  • با دستان خود صفحه را بگیرید سپس، آرنج را خم کنید و صفحه وزنه را به بالا بکشید و مجدد به حالت اول برگردید.

 

  • دقت کنید که در زمان بالا کشیدن صفحه، کمر صاف باشد.

 

  • هنگام پایین بردن صفحه، نفس بگیرید و هنگام بالا بردن صفحه وزنه، نفس را خارج کنید .
 
۱۲