حرکت پرس شانه کتل بل ایستاده تک دست

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس شانه کتل بل ایستاده  تک دست

 

عضلات هدف :
 
شانه
 
نام دیگر حرکت :

پرس سر شانه کتل بل تک دست

 

نام انگلیسی حرکت :

standing kettlebell press single arm

 

نحوه انجام حرکت پرس شانه کتل بل ایستاده  تک دست

 

  • پاها را از عرض شانه بازتر کنید و با یک دست کتل بل را جلوی سینه خود نگه دارید بطوری که بازو و دست به بدن چسبیده باشند و دست آزاد را کنار بدن باز نگه دارید.

 

  • سپس با انقباض عضلات شانه، کتل بل را بالای سر ببرید و مجدد به نقطه شروع برگردانید.

 

  • در طول حرکت، کمر را صاف نگه دارید و شکم را منقبض کنید. 

 

  • در هنگام بالا بردن کتل بل نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن کتل بل نفس بگیرید .
 
۱۲