حرکت جلو بازو سیمکش تک دست ایستاده از پایین

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت جلو بازو سیمکش تک دست ایستاده از پایین

 

عضلات هدف :
 
جلو بازو
 
نام دیگر حرکت :

جلو بازو سیمکش از پشت تک دست

جلو بازو با سیمکش تک دست

جلو بازو سیمکش تک از پایین ایستاده

 

نام انگلیسی حرکت :

standing one arm cable curl

 

نحوه انجام حرکت جلو بازو سیمکش تک دست ایستاده از پایین

 

  • با فاصله روبروی دستگاه سیمکش بایستید و پاها را اندازه عرض شانه باز کنید.

 

  • با یک دست سیمکش را بگیرید سپس با انقباض عضله جلو بازو، دستگیره متصل به سیمکش را به سمت بالا بیاورید و مجدد به نقطه شروع برگردانید.

 

  • هنگام بالا آوردن سیمکش، بازو شما باید ثابت و در کنار بدن باشد تنها آرنج و ساعد شما حرکت کند.

 

  • در هنگام بالا آوردن میله نفس خود را خارج کنید و هنگام پایین آوردن میله نفس بگیرید.
 
۱۲