حرکت جلو بازو دمبل تک دست ایستاده روی نیمکت بالاسینه

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

ویدیو

توضیحات

حرکت جلو بازو دمبل تک دست ایستاده روی نیمکت بالاسینه
عضلات هدف :
 
جلو بازو
 
نام های دیگر حرکت :
 

جلو بازو دمبل روی میز شیبدار تک دست

 

جلو بازو ایستاده تک دست روی میز بالاسینه با دمبل

 

نام انگلیسی حرکت :

 

standing one arm dumbbell curl over incline bench

 

نحوه انجام حرکت جلو بازو دمبل تک دست ایستاده روی نیمکت بالاسینه

 

  • پشت یک نیمکت بالاسینه حرکت جلو بازو لاری دمبل تک دست را مطابق ویدیو انجام بدید.

 

  • پس از اتمام تعداد مورد نظر حرکت را برای دست مخالف تکرار کنید. 

 

  • هنگام  بالا آوردن دمبل، بازو شما باید ثابت و چسبیده به میز باشد و تنها آرنج و ساعد شما حرکت کند. 

 

  • در هنگام بالا آوردن دمبل نفس خود را خارج کنید و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرید .
 
 
 
۱۲