حرکت پله با هالتر تک پا

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت پله با هالتر تک پا

 

عضلات هدف :
 
ران و باسن
 
نام دیگر حرکت :

استپ اپ هالتر تک پا

 

نام انگلیسی حرکت :

step ub barbell

 

نحوه انجام حرکت پله با هالتر تک پا

 

  • با فاصله ی 20 سانتی متری از یک استپ بایستید و با دست ها یک هالتر را روی شانه های خود بگیرید.

 

  • با گذاشتن پای راست روی استپ، بالا برید و پس از مکث کوتاهی برگردید.

 

  • بعد از انجام تکرار مورد نظر، سپس همین مراحل را برای پای چپ انجام بدهید. 

 

  • در زمان بالا رفتن، شکم را منقبض کنید و کمر را صاف نگه دارید. 

 

  • در هنگام بالا رفتن، نفس را خارج کنید و هنگام پایین آمدن، نفس بگیرید.
 
۱۲