حرکت سومو اسکوات با کِتِل بِل

۱۳۹۹/۱۱/۱۵

ویدیو

توضیحات

حرکت سومو اسکوات با کِتِل بِل

 

عضلات هدف :
 
داخل ران
 
نام دیگر حرکت :
 

اسکات پا باز با کتل بل

 

نام انگلیسی حرکت :

 

sumo squat kettlebell

 

نحوه انجام حرکت سومو اسکوات با کِتِل بِل

 

  • پاها را بیشتر از عرض شانه باز کنید و پنجه ها را به بیرون بدهید، با دو دست یک کتل بل را در وسط بدن نگه دارید، سپس مثل اسکوات بشینید و بلند شوید. 

 

  • دقت داشته باشید که هنگام نشستن سومو اسکوات، زانو و پنجه باید در یک راستا باشد. 

 

  • در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید و هنگام نشستن نفس بگیرید .
 
۱۲