حرکت سویینگ کتل بل تک دست

۱۳۹۹/۱۱/۱۸

ویدیو

توضیحات

حرکت سویینگ کتل بل تک دست

 

عضلات هدف :
 
باسن
 
نام دیگر حرکت :
 

سویینگ کتل بل

 

نام انگلیسی حرکت :

 

swing one arm kettlebell

 

نحوه انجام حرکت سویینگ کتل بل تک دست

 

  • پاها را از عرض شانه بازتر و زانوها را کمی خم کنید، با یک دست کتل بل را بین پاهای خود نگه دارید، سپس کتل بل را مطابق با ویدیو تاب بدهید.

 

  • دقت کنید در تمام مراحل حرکت، کمر صاف باشد و قوز نکنید.

 

  • در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید و هنگام پایین رفتن نفس بگیرید .
 
۱۲