حرکت خارج ران دستگاه

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت خارج ران دستگاه

 

عضلات هدف :
 
سورینی میانی
 
نام دیگر حرکت:

بیرون پا دستگاه

نام انگلیسی حرکت:

thigh abductor machine

 

نحوه انجام حرکت خارج ران دستگاه

 

  • روی صندلی دستگاه بشینید، با دستان خود دستگیره های کنار را بگیرید و پاها را مطابق با ویدیو حرکت بدهید و دوباره به حالت اول برگردانید.

 

  • دقت کنید که در تمام زمان اجرا، بالا تنه باید ثابت باشد.

 

  • هنگام کشیدن پا به بیرون نفس را خارج کنید و هنگام برگشت پا نفس بگیرید.
 
۱۲