حرکت درازنشست روسی با پرتاب توپ به دیوار

۱۴۰۰/۰۱/۱۷

ویدیو

توضیحات

حرکت درازنشست روسی با پرتاب توپ به دیوار

 

عضلات هدف :
 
عضلات راست شکمی
 
نام دیگر حرکت :

کرانچ روسی با پرتاب توپ به دیوار

نام انگلیسی حرکت :

throwing wallball russian sit up

 

نحوه انجام حرکت درازنشست روسی با پرتاب توپ به دیوار

 

  • روی زمین دراز بکشید، پاها را دو برابر عرض شانه باز کنید و کف پاها را به دیوار بچسبانید.

 

  • سپس با انجام دراز نشست به طور کامل بنشینید و توپ را به دیوار پرتاب کنید و مجدد توپ را بگیرید.

 

  • با انقباض عضلات شکم بالا آمده و گردن و کمر را در یک راستا نگه دارید.

 

  • هنگام دراز کشیدن نفس بگیرید و هنگام اجرای دراز نشست نفس را خارج کنید.
 
۱۲