حرکت پشت بازو دمبل کیک بک

۱۳۹۹/۰۳/۱۶

ویدیو

توضیحات

 

آموزش حرکت پشت بازو دمبل کیک بک

عضلات هدف

 

سر دراز و میانی عضلات پشت بازو

 

نام های دیگر حرکت:

 

پشت بازو دمبل خم رو به جلو  ایستاده تک دست

پشت بازو دمبل تک خم

پشت بازو دمبل چکشی

پشت بازو جفت دمبل کیک بک

 
نام انگلیسی حرکت:
 

Dumbbell kickback

 

نحوه انجام حرکت پشت بازو دمبل کیک بک

 

  • در این حرکت زانوها را خم کرده و از کمر کاملا به سمت جلو خم شوید، توجه کنین که کمر در زاویه مناسبی قرار گیرد.
  • آرنج ها رو به صورت ثابت کنار بدن نگه دارید و حرکت را انجام دهید. 
  • دقت داشته باشید در هنگام بالا آوردن دمبل ها نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن دمبل ها نفس بگیرید.

 

۱۲