حرکت درازنشست با ضربه توپ بین دوپا

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت درازنشست با ضربه توپ بین دوپا

 

عضلات هدف :
 
عضلات راست شکمی
 
نام های دیگر حرکت:

کرانچ با ضربه توپ بین دوپا

کرانچ با پرتاپ توپ بین دو پا

درازنشست با پرتاب توپ بین دو پا

نام انگلیسی حرکت:

wallball crunch

 

نحوه انجام حرکت درازنشست با ضربه توپ بین دوپا

 

  • روی زمین دراز بکشید و پاها را اندازه کمی بیشتر از عرض شانه روی زمین باز کنید.

 

  • توپ را بالای سر خود بگیرید، سپس با انجام درازنشست بطور کامل بشینید و توپ را بین پاهای خود به زمین بزنید. 

 

  • دقت کنید که در طول اجرای حرکت، باسن از زمین جدا نشود.  

 

  • هنگام دراز کشیدن نفس بگیرید و هنگام اجرای دراز نشست نفس را خارج کنید.
 
 
۱۲