حرکت درازنشست با توپ

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت درازنشست با توپ

 

عضلات هدف :
 
عضلات راست شکمی
 
نام دیگر حرکت:

کرانچ با توپ

نام انگلیسی حرکت:

wallball russian sit up

 

نحوه انجام حرکت درازنشست با توپ

 

  • روی زمین دراز بکشید پاها را اندازه عرض شانه باز کنید.

 

  • مطابق با ویدیو توپ را در دست بگیرید و حرکت را اجرا کنید. 

 

  • دقت کنید که با انقباض عضلات شکم بالا آمده و گردن و کمر را در یک راستا  نگه دارید .

 

  • هنگام دراز کشیدن نفس بگیرید و هنگام اجرای دراز نشست نفس را خارج کنید.
 
۱۲