حرکت تبر زن پا باز نشسته با مدیسین بال

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت تبر زن پا باز نشسته با مدیسین بال

 

عضلات هدف :
 

شکم

پهلو

 
نام های دیگر حرکت :
 

وود چپر نشسته با مدیسن بال

هیزم شکن نشسته مدیسن بال

 

نام انگلیسی حرکت :

wallball seated chop and lift

 

نحوه انجام حرکت تبر زن پا باز نشسته با مدیسین بال 

 

  • روی زمین بشینید و پاها را دو برابر عرض شانه باز کنید، مطابق با ویدیو توپ را در دست بگیرید، با چرخش سرشانه و کمر توپ را از زمین بردارید و به سمت مخالف ببرید.

 

  • هنگام جا به جایی توپ ، شکم را منقبض کنید.

 

  • تنفس را به ارامی و شمرده انجام بدهید .
 
۱۲