حرکت پرس شانه با مدیسین بال نشسته

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس شانه با مدیسین بال نشسته

 

عضلات هدف :
 
شانه
 
نام دیگر حرکت :

پرس سرشانه با مدیسن بال نشسته

 

نام انگلیسی حرکت :

wallball seated press

 

نحوه انجام حرکت پرس شانه با مدیسین بال نشسته

 

  • روی زمین بشینید و پاها را دو برابر عرض شانه باز کنید.

 

  • توپ را مطابق با ویدیو بگیرید، حرکت را اجرا کنید و مجدد توپ را پایین بیاورید.

 

  • دقت کنید که کمر صاف باشد و به گردن فشار نیاورید.

 

  • هنگام پایین بردن توپ نفس بگیرید و هنگام بالا بردن توپ نفس را خارج کنید.
۱۲