حرکت چرخش توپ نشسته

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

ویدیو

توضیحات

حرکت چرخش توپ نشسته

 

عضلات هدف :
 
شانه، شکم و پهلو
 
نام دیگر حرکت :

راشن توئیست با توپ

نام انگلیسی حرکت :

wallball seated twist

 

نحوه انجام حرکت چرخش توپ نشسته

 

  • روی زمین بشینید و پاها را دو برابر عرض شانه باز کنید.

 

  • توپ را بیرون پای خود روی زمین بگذارید، سپس با چرخش کمر،به تناوب جای توپ را عوض کنید .

 

  • دقت کنید که باید زانوها اندکی خم و از زمین فاصله داشته باشند. 

 

  • هنگام برگشت به حالت اولیه نفس بگیرید و هنگام گذاشتن توپ روی زمین نفس را خارج کنید. 
 
۱۲