حرکت پرس شانه با مدیسین بال در حالت اسکوات نشسته

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس شانه با مدیسین بال در حالت اسکوات نشسته

 

عضلات هدف :
 
سرشانه، جلو ران و باسن
 
نام دیگر حرکت :

پرس سرشانه مدیسن بال نشسته در حالت اسکوات

 

نام انگلیسی حرکت :

wallball sot press

 

نحوه انجام حرکت پرس شانه با مدیسین بال در حالت اسکوات نشسته

 

  • توپ مناسب برای خود انتخاب کنید و پاها را اندازه عرض شانه باز کنید.

 

  • در حالت اسکوات بشینید، سپس توپ را به بالای سر ببرید و حرکت پرس را اجرا کنید.

 

  • دقت کنید که کمر صاف باشد و زانو و پنجه در یک راستا باشد.

 

  • هنگام پایین بردن توپ نفس بگیرید و هنگام بالا بردن توپ نفس را خارج کنید.
۱۲