حرکت پرس شانه و اسکوات با مدیسین بال

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

wallball-squat-and-press

 

عضلات هدف :
 
شانه
ران
باسن
 
نام دیگر حرکت :
 

ترکیبی پرس شانه و اسکوات با مدیسین بال 

 

نام انگلیسی حرکت :

 

wallball squat and press

 

نحوه انجام حرکت پرس شانه و اسکوات با مدیسین بال   

 

  • توپ مناسب برای خود انتخاب کنید، پاها را اندازه عرض شانه باز کنید، توپ را جلوی سینه بگیرید، ابتدا اسکوات بشینید، سپس وقتی بلند شدید توپ را به بالای سر ببرید و پرس شانه را اجرا کنید.

 

  • دقت کنید که در طول حرکت پنجه و زانو در یک راستا باشند و کمر صاف باشد.

 

  • هنگام نشستن اسکوات نفس بگیرید و هنگام بالا بردن توپ  نفس را خارج کنید.
 
۱۲