حرکت سومو اسکوات با مدیسین بال

۱۳۹۹/۱۱/۱۸

ویدیو

توضیحات

حرکت سومو اسکوات با مدیسین بال

 

عضلات هدف :
 
داخل ران
 
نام های دیگر حرکت :
 

اسکات پا باز با مدیسین بال

 

سومو اسکوات با توپ

 

نام انگلیسی حرکت :

 

wallball sumo squat

 

نحوه انجام حرکت سومو اسکوات با مدیسین بال

 

  • پاها را بیشتر از عرض شانه باز کنید، پنجه ها را به بیرون بدهید و با دو دست مدیسین بال را نگه دارید، سپس مثل اسکوات بشینید و بلند شوید. 

 

  • دقت داشته باشید که هنگام نشستن سومو اسکوات، زانو و پنجه باید در یک راستا باشد. 

 

  • در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید و هنگام نشستن نفس بگیرید .
 
۱۲