حرکت پرتاب توپ به دیوار با چرخش

۱۳۹۹/۱۲/۱۹

ویدیو

توضیحات

حرکت پرتاب توپ به دیوار با چرخش

 

عضلات هدف :
 
راست شکمی و مورب شکمی
 
نام انگلیسی حرکت :

wallball twisting throw

 

نحوه انجام حرکت پرتاب توپ به دیوار با چرخش

 

  • پاها را اندازه عرض شانه باز کنید مطابق با ویدیو از پهلو کنار دیوار بایستید، سپس با چرخش کمر توپ را به دیوار پرت کنید و مجدد بگیرید.  

 

  • هنگام پرت کردن توپ به دیوار، زانوها باید اندکی چرخش داشته باشند. 

 

  • هنگام گرفتن توپ نفس بگیرید و هنگام پرتاپ توپ نفس را خارج کنید. 
 
۱۲