حرکت کرانچ با مدیسین بال

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت کرانچ با مدیسین بال

 

عضلات هدف :
 
شکم
 
نام دیگر حرکت :
 

دراز نشست با توپ مدیسین بال

 

نام انگلیسی حرکت :

 

weighted crunch

 

نحوه انجام حرکت کرانچ با مدیسین بال

 

  • روی زمین دراز بکشید، پاها را خم کنید و روی زمین بزارید و توپ مدیسین بال را در دستان خود بگیرید.

 

  • سپس با انقباض عضلات شکم اندکی به سمت بالا حرکت کنید.

 

  • همچنین می‌توانید توپ را در یک دست بگیرید و دست دیگر را پشت سر قرار بدهید.

 

  • زمانی که روی زمین می‌خوابید نفس بگیرید و زمانی که بلند می‌شوید نفس را خارج کنید. 
 
۱۲