حرکت لت سیمکش دست باز

۱۳۹۹/۱۱/۱۳

ویدیو

توضیحات

حرکت لت سیمکش دست باز

 

عضلات هدف :
 
زیر بغل
 
نام انگلیسی حرکت :
 

wide grip lat pulldown

 

نحوه انجام حرکت لت سیمکش دست باز

 

  • با حفظ راستای طبیعی کمر و پشت، رو به دستگاه بشینید.

 

  •  میله را با دست های باز بگیرید و تا سینه پایین بکشید و مجدد به حالت اول برگردید.  

 

  • در هنگام پایین آوردن میله نفس را خارج کنید و هنگام بالا بردن نفس بگیرید .
 
۱۲