حرکت آسیاب بادی با کتل بل

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت آسیاب بادی با کتل بل

 

عضلات هدف :
 
عضلات مورب شکمی
 
نام دیگر حرکت :

کرانچ پهلو ایستاده با کتل بل

 

نام انگلیسی حرکت :

windmill kettlebell

 

نحوه انجام حرکت آسیاب بادی با کتل بل

 

  • پاها را اندازه عرض شانه باز کنید، با یک دست یک کتل بل را بالای سر خود نگه دارید، سپس به سمت دست آزاد روی پهلو خم شوید.

 

  • تا جایی که می‌توانید به پایین بروید، یک ثانیه مکث کنید و مجدد به حالت اول برگردید.

 

  • در تمام طول حرکت، کتل بل را بالا سر قفل کنید. 

 

  • در هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید و هنگام پایین رفتن نفس بگیرید.
 
۱۲